Uvod

BH novinari (BHN) i Asocijacija elektronskih medija (AEM) žele, ovim projektom, skrenuti pažnju na političke, finansijske i institucionalne pritiske na medije, koji su rezultirali ozbiljnim kršenjem prava na slobodu informiranja u lokalnim zajednicama. Cenzura, pritisci na urednike, nezakonita imenovanja, kršenje radnih i socijalnih prava medijskih profesionalaca – samo su dio postojećih političkih strategija i vještih manipulacija lokalnim medijima sa negativnim posljedicama na kvalitet i objektivnost medija u lokalnim zajednicama. Takva ponašanja su u direktnoj suprotnosti sa standardima EU koji se odnose na rad medija u javnom interesu i na dobrobit svih građana u zajednici. Novinari i urednici lokalnih medija nisu dovoljno jaki da se sami suprostave ovim trendovima, a zakonska regulativa je široko postavljena i ne garantira sprečavanje političkih i drugih uticaja na rad lokalnih medija. Zbog toga BHN i AEM žele da uz finansijsku podršku Evropske unije okupe lokalnu medijsku zajednicu širom BiH i umreže ih u snažnu profesionalnu grupu koja će: analizirati postojeći zakonski okvir i predložiti nove standarde poštenog, objektivnog i raznovrsnog informiranja u lokalnim zajednicama; ojačati istraživačko novinarstvo u lokalnim medijima i veću povezanost novinara širom BiH i unaprijediti kvalitet i raznovrsnost medijskih sadržaja kroz formiranje produkcijskih timova, razmjenu i objavu istraživačkih priča u lokalnim medijima.

Pod sloganima: Za slobodno društvo – slobodni mediji i Odgovorno novinarstvo štiti medijske slobode, želimo dati brz, inkluzivan i profesionalan odgovor na pokušaje potpunog gušenja slobodnog novinarstva i javnog informiranja u lokalnim zajednicama.Naša je namjera uspostaviti Media Interactive Hub za razmjenu medijskih sadržaja i zagovaranja neovisnosti i integriteta novinara, koji će poslužiti kao prostor obuke o etičkim i novinarskim standardima. Uz to, projekt nudi umrežavanje medija, OCD i medijskih profesionalaca kroz uspostavljanje Media Content Laboratory sa ciljem produkcije, arhiviranja i razmjene istraživačkih priča unutar zajednice lokalnih medija koje će biti dostupne na (Online Media Library).

Dostignuća

Ciljevi partnera u ovom projektu su podržati uključivanje civilnog društva u proces evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, uključujući implementaciju sektorskih strategija i politika vezanih za medije koji će utjecati na donošenje odluka kada je u pitanju sloboda izražavanja – jedna od kritičnih oblasti za EU integracije.

Naša namjera je da uspostavimo Interaktivni centar za razmjenu medija kao sredstvo za zajedničku profesionalnu razmjenu, kao i za zagovaranje neovisnosti i integriteta ugroženih novinara BiH i kao alat za obuku i profesionalnu ekspertizu za novinare i urednike u lokalnim medijima.

Takođe, aktivnosti Projekta će nastojati da umreže medije i organizacije civilnog društva kroz uspostavu Laboratorije za sadržaj medija i kroz šemu malih grantova, koji će koristiti moderne gedžete i inovativne pristupe za proizvodnju, čuvanje i razmjenu istraživačkih priča između lokalnih medija širom zemlje .

I na kraju, aktivnosti projekta takođe grade efikasan odgovor u zagovaranju i podržavanju medijskih sloboda od strane državnih i nezavisnih institucija, u skladu sa EU standardima slobode medija, nezavisnog novinarstva, medijske pismenosti i informativne kulturi.

Direktnu korist od predložene akcije imaće najmanje 50 lokalnih medija, 30 organizacija civilnog društva i medija, te najmanje 50 lokalnih i državnih organa vlasti, uključujući oko 2,7 miliona stanovnika BiH.

Više informacija